Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma-Uygulama Merkezleri Çalıştayı - I

10 Aralık 2019, Salı 182

Karadeniz havzasının tarihsel, kültürel, coğrafî, stratejik ve sosyo-ekonomik yapısına yönelik bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla kurulan Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, ilgili konularda kitaplar, raporlar, makaleler yayımlamak, kongreler, çalıştaylar, panel ve konferanslar düzenlemekle beraber, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek gerek nitelik gerekse nicelik olarak daha kapsamlı çalışmalar yapmayı da hedeflemektedir. Nitekim bu hedefin ilk adımı olarak 2 Aralık 2019 tarihinde enstitümüz ev sahipliğinde “Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Karadeniz Uygulama – Araştırma Merkezleri Çalıştayı-I” düzenlenmiş, tarihî sit alanlarının tespitinden bölgesel güvenlik sorunlarına, tarihî olaylardan yakın dönem uluslararası ilişkilere, ulaşımdan ticarete, arkeolojiden ileri şehircilik ve kalkınma alanlarına kadar bölgeyi ilgilendiren konular ele alınmış, ulusal ve uluslararası işbirliği imkânları araştırılmıştır.  

Çalılştaya Üniversitemiz Karadeniz Araştırmaları Enstitüsünden başka Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma – Uygulama ve Karadeniz Kültür, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi, Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi iştirak etmiştir.

Çalıştaya katılan araştırma merkezleri müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri kurumlarının; kültür, tarih, uluslararası ilişkiler, güvenlik, şehir, çevre, turizm, ticaret, ulaşım ve göç gibi konularda proje, araştırma, inceleme, yayın ve sempozyum yapma hususunda mutabık olunduğuna dair görüş açıkladıktan sonra, çalıştay organizasyonunu üstlenen ve ev sahipliği yapan Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet OKUR başkanlığında belirtilen konular hakkında oluşturulan gündem maddeleri ele alınmıştır.