Hakkımızda

Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14' üncü maddesi gereğince Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü' nce 02.04.2012 tarihinde kurulmuştur.