Amaç ve Faaliyet Alanları

a) Türkiye' nin yakın ilişkilerinin bulunduğu Kafkasya ve çevresi ile ilgili displinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yapmak.

b) Araştırma projeleri hazırlamak, bu kapsamda projeler için finans kaynakları teminine çalışmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı bağlantılar geliştirmek suretiyle yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlar ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olmak.

ç) Araştırmacıların araştırma yapmalarına dönük engellerin kaldırılmasına ve araştırmaların hızla yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Merkezin çalışma alanınan giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek,  gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

e) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak.

f) Artvin Çoruh Üniversitesindeki diğer bölüm ve programlara destek vermek, karşılıklı işbirliği çerçevesinde müşterek projeler hazırlamak.